Добредојдовте на образовниот портал  
Почетна страна
There are currently no upcoming events. To add a new event, click "Add new event" below.
 Add new event
TypeName
IconУпатство за најавување на порталот
IconУпатство за инсталација и користење на LSKonvertMak40
IconУпатство за подесување на Windows XP за користење на македонска поддршка
IconУпатство - навигација и структура на порталот
 Add new document
  Инсталација и користење на PDFCreator
  Видео пример за решавање на доделена домашна задача
  Видео пример за проверка на задачи од страна на родител
  Видео пример за проверка разултати од решена задача
 Add new link
  PDF Creator
  ЛСКонвертМак в4.0
 Add new link
TypeName
Icon
Baranje za korisnicko ime i lozinka - nastaven kadar
Icon
Baranje za korisnicko ime i lozinka - ucenik
 Add new document

Нови сервиси за сите корисници

Spaces | Search | Mail | Live.com | Maps
 
Најави се
Функционалност за регистрирани корисници
Моја страница
Следење на лични документи и е-мејл пораки
Наставни материјали
Евиденција на наставни материјали
  ООУ „Блаже Конески“
  ООУ „Васил Главинов“
  ООУ „Благој Кирков“
  ООУ „Кирил и Методиј“
  ООУ „ЈХК-Џинот“
  ПСУ „Алгоритам центар“ Скопје
  Бизнис Академија Смилевски
  Натпревар по информатика 2010
  Излезе првиот број на „Партнери во учењето“. Погледнете...
 Add new link
  Компјутерски курсеви
  Хемија за основно и средно образование
 Add new link
SubjectReplies
Posted By
Modified
 
Искористеност на информатичката технологија во образованието
 
Јас мислам дека информатичката технологија треба многу повеќе навлезе во самиот процес на едукацијата
Administrator
20.12.2007 20:27
 
Искористеност на информатичката технологија во образованието
 
da
Ninoslav Kostovski
20.05.2008 16:31